Frederiksberg - en god by for Danmark og verden

Frederiksberg er en ressourcerig og mangfoldig kommune - det forpligter.
Vi skal være et grønt fyrtårn for Danmark og Verden.
Vi vil plante et grønt og demokratisk håb, der kan spire ved den enkelte og vokse sig stærkt.

Alternativet på Frederiksberg vil arbejde for:

Frederiksberg som et grønt fyrtårn for Danmark og verden

En ny politisk kultur, der fremmer bredt samarbejde og engagerer borgerne

- En inkluderende, tillidsfuld og mangfoldig kommune

- Reel økonomisk bæredygtighed

- Institutioner og fællesskaber der fremmer skole, uddannelse og livslang nysgerrighed

- Kunst, kultur og sport som en hjørnesten i udviklingen af samfundet

- Et mangfoldigt og bæredygtigt erhvervsliv der emmer af værksætteri og opfindsomhed

- Helhedsorienteret tilgang til det sunde liv

 

Processen bag udviklingen af Alternativet Frederiksbergs politik
Alternativet Frederiksberg har afholdt en række møder, med deltagelse af en skøn blanding af partiets medlemmer og øvrige borgere på Frederiksberg. Gode ideer er løbende blevet diskuteret i emnespecifikke arbejdsgrupper samt på Alternativet Frederiksbergs åbne bestyrelsesmøder.

Alle ideer er selvfølgelig blevet behandlet med tanke på Alternativets værdier